image (1)Numele meu este Cristian Moşneanu sunt absolvent de istorie şi sunt născut ȋntr-o familie de neaoşi moşneni ai ţinuturilor prahovene. “De origine din țara lui foaie verde și din neamul lui Făt-Frumos”, mi-am căutat identitatea ȋncă de la primii paşi ȋn vastitatea tradiţiilor şi eposului satului românesc. Sunt fiu de țăran cu înaintași eroi, iubitor de tot ce este frumos, chiar și a lucrurilor imperfecte, căci acestea își păstrează mai mult strălucirea, rămânând așa decât atunci când sunt desăvârșite. Satul unde m-am născut se numeşte Dobrota, loc unde un stop de populaţie slavă creştinat pe pământul Daciei a statornicit în perioada erei întunecate a istoriei noastre. Cuvântul “Dobrota” ar avea însemnătatea de “Loc Bun”(Bunătate). Puţini la număr, dobroţenii care s-au fixat aici în aceste locuri au avut la fiecare început drept locuinţe bordee săpate în pământ. Întrucât trecutul satului Dobrota se pierde în negura vremurilor, fără nici o însemnare durabilă, acest neguros trecut nu pote fi reconstituit decât pe presupuneri.

       Din documentele descoperite la biserica din sat, rezultă că “ Alexandru vornnic de Chiajna, Moşnean din Dobrota, <strămoş al meu şi al majorităţii dobroţenilor > pentru suma de 845 de taleri, împrumutaţi de la Egumenul Mânăstirii Târgşor, pune zălog: moşia (pădurea) din valea lui Dobrin (Dobrota), moşia (Pădurea) din “Vai de EL” (azi Podgoria), nişte locuri de vie ( în dealul Gornet, hotar cu prisăcenii), cum şi o livadă cu pomi în Valea Seacă, moşii măsurate şi hotărnicite cu poruncă domnească la anul 1710.” Particula “Chiajna”, “Doamnă” în limba slavonă, ne duce cu ideea la două ipoteze: ori Alexandru Moşnean de Dobrota a fost în sfatul domnnesc al lui Mircea Ciobanul (domn al Valahiei în trei rânduri: 1545 – 1552, 1553 – 1554, 1557 – 1559), unchi al lui Mihai Viteazul şi soţul Chiajnei (Fica lui Petru Rareş) -documentul fiind copiat însă şi însemnat cu data copierii ori Alexandru şi-a păstrat titlul unui alt stămoş de-al lui care a fost în sfatul domnului muntean.

Autor al lucrărilor :

 • Gânduri şi Rânduri”, Editura Explorator, Ploieşti, 2014;
 • Lăsând totul ȋn vânt”, Editura Librex, Bucureşti, 2016;
 • Petru Dimitrie Cercel-Gentilomul valah care a fermecat Europa”, Editura Librex, Bucureşti, 2017;
 • Truisme ȋn chip de aforisme”, Editură Librex, București 2017 .
 • Mihai Viteazul”, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Regina Maria”, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018
 • Petru Cercel”, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2017

Coautor:

 • Istorie furată – Intemeierea Tării Romanesti: Radu Negru Voda, intre legenda, mit si adevăr”, Editura Librex, Bucuresti, 2016; (Alături de Cornel Bârsan şi Adrian Anghel)
 • Radu Negru Vodă”, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018 (Alături de Cornel Bârsan)
 • Mircea cel Bătrân”, Colecţia CENTENARUL MARII UNIRI, Editura Librex, Bucureşti, 2018 (Alături de Ştefan Dumitrache)

Articole în antologii:

 • Articolul “Ochii Reginei Maria – oglinda frumuseţii sufletului” publicat în “Retrăiri istorice in veacul XXI”, Editura ROCART, 2018, antologie publicată sub egida Academiei oamenilor de ştiinţă din România cu ocazia celui de-al XI-lea congres de istorie “Retrăiri istorice in veacul XXI”
 • Articolul “Vlad Vintilă Baraga Voevod”publicat în Antologia ASCIOR, Buzău 2017, sectiunea “Cultură şi civilizaţie creştină”

Lucrări prefaţate :

 • Istorie furată – Cronică romanească de istorie veche”, Autor Cornel Birsan, Editia a II-a, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Doamne, domnițe, jupânițe și amante ale Domnitorilor Români’, Autor Cornel Bîrsan, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Dincolo de nori “, Autor Nicoleta Tudor, Editura Librex, Bucureşti, 2017
 • Pe urma pașilor pierduți” Autor Anna-Nora Rotaru, Editura Singur, Târgoviște, 2018

        De asemena, din 2012 până în prezent am publicat penste 300 de articole cu tematică istorică precum şi poezii, aforisme şi scurte povestiri pentru site-urile cu content cultural webcultura.ro, scrieliber.ro, istorieveche.ro, vinicius.ro şi romaniaparadis.ro.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>